INSTALATIE AUTOMATA FL-03

Această instalaţie se compune din :

 

- F-I01 – Transportor de alimentare cu 3 secţiuni acţionate independent :

 • 3 covoare de transport
  •  3 motoare x 1CP fiecare

 

– F-C05 – Prima maşină de frezat, la capătul din dreapta al şipcilor :

 • Masa automată de alimentare a primei maşini de frezat :
  • lăţimea maximă de lucru                                                   650 mm
  • lungimea minimă a şipcilor                                                150 mm
  • lungimea maximă a şipcilor                                               1000 mm
  • înălţimea minimă a şipcilor                                                30 mm
  • înălţimea maximă a şipcilor                                               160 mm
  • viteza de avans (acţionare pneumo-hidraulică)                 0 – 20 m/min
  • puterea motorului de acţionare a mesei                             0,5 CP
 • Pînza circulară incizoare inferioară :
  • puterea motorului de acţionare                                          1 CP
  • viteza de rotaţie a arborelui incizorului                             2800 rot/min
 • Pînza circulară pentru retezarea la capăt a şipcilor :
  • puterea motorului de acţionare                                          10 CP
  • viteza de rotaţie a arborelui                                               2800 rot/min
 • Arborele port-freze :
  • diametrul arborelui port-freze                                           50 mm
  • puterea motorului de acţionare                                          20 CP
  • viteza de rotaţie a arborelui                                               5000 rot/min
  • diametrul exterior al frezelor                                             160 mm
  • diametrul interior al frezelor                                              70 mm
 • Hotele de aspiraţie :
  • numărul hotelor                                                                 2
  • diametrul hotelor                                                               6”
 • Nivelul de zgomot :                                                                       88,2 Db
 • Dimensiunile de gabarit ale maşinii :                                             3670 x 1905 x 2155 mm
 • Dimensiunile de ambalaj ale maşinii :                                           3810 x 2120 x 2270 mm

 

– F-C06 – A doua maşină de frezat, la capătul din stînga al şipcilor :

 • Masa automată de alimentare a celei de a doua maşini de frezat :
  • lăţimea maximă de lucru                                                   650 mm
  • lungimea minimă a şipcilor                                                150 mm
  • lungimea maximă a şipcilor                                               1000 mm
  • înălţimea minimă a şipcilor                                                30 mm
  • înălţimea maximă a şipcilor                                               160 mm
  • viteza de avans (acţionare pneumo-hidraulică)                 0 – 20 m/min
  • puterea motorului de acţionare a mesei                             0,5 CP x 2
 • Pînza circulară incizoare superioară :
  • puterea motorului de acţionare                                          1 CP
  • viteza de rotaţie a arborelui incizorului                             2800 rot/min
 • Pînza circulară incizoare inferioară :
  • puterea motorului de acţionare                                          1 CP
  • viteza de rotaţie a arborelui incizorului                             2800 rot/min
 • Pînza circulară pentru retezarea la capăt a şipcilor :
  • puterea motorului de acţionare                                          10 CP
  • viteza de rotaţie a arborelui                                               2800 rot/min
 • Arborele port-freze :
  • diametrul arborelui port-freze                                           50 mm
  • puterea motorului de acţionare                                          20 CP
  • viteza de rotaţie a arborelui                                               5000 rot/min
  • diametrul exterior al frezelor                                             160 mm
  • diametrul interior al frezelor                                              70 mm
 • Hotele de aspiraţie :
  • numărul hotelor                                                                 2
  • diametrul hotelor                                                               6”
 • Nivelul de zgomot :                                                                       88,2 Db
 • Dispozitivul pentru aplicarea adezivului
 • Dimensiunile de gabarit ale maşinii :                                             4160 x 1905 x 2155 mm
 • Dimensiunile de ambalaj ale maşinii :                                           4855 x 2120 x 2270 mm

 

– F-D01 – Transportorul automat de avans dintre a doua maşină de frezat şi antepresa :

 • covorul de avans :
  • lăţimea de lucru                                                                 650 mm
  • înălţimea mesei de lucru                                                    860 mm
  • lungimea minimă a şipcilor frezate                                    100 mm
  • lungimea maximă a şipcilor frezate                                   1000 mm
  • înălţimea minimă a şipcilor frezate                                    30 mm
  • înălţimea maximă a şipcilor frezate                                   160 mm
  • puterea motroului de acţionare a covorului                       1 CP
  • lungimea transportorului                                                   1540 mm
  • lăţimea transportorului                                                      1545 mm
 • peria rotativă pentru eliminarea şipcilor de pe transportor, pentru alimentarea antepresei :
  • puterea motorului de acţionare a periei rotative

 

 – F-T03 – Antepresa pentru asamblarea şipcilor :

 • lungimea de lucru a antepresei                                          6000 mm
 • lăţimea minimă a şipcilor                                                   15 mm
 • lăţimea maximă a şipcilor                                      200 mm
 • înălţimea minimă a şipcilor                                                15 mm
 • înălţimea maximă a pieselor                                              100 mm
 • viteza de avans a şipcilor                                                   80 m/min
 • puterea motorului pentru transmisia pe dreapta                2 CP
 • puterea motorului pentru transmisia pe stînga                   2 CP
 • nivelul de zgomot                                                              70 Db
 • dimensiunile de gabarit ale antepresei                               6035 x 1060 x 1000 mm
 • dimensiunile de ambalare ale antepresei                           6070 x 1275 x 1120 mm

 

– F-A03 – Presa pentru presarea finală a şipcilor, cu doi paşi :

 • lungimea maximă a şipcilor presate                                   6200 mm
 • lăţimea minimă a şipcilor                                                   15 mm
 • lăţimea maximă a şipcilor                                      160 mm
 • înălţimea minimă a şipcilor                                                15 mm
 • înălţimea maximă a pieselor                                              60 mm
 • viteza de avans a şipcilor                                                   80 m/min
 • domeniul de reglare a presiunii                                         0 – 150 kgf/cm²
 • puterea motorului de avans a şipcilor în presă                   2 CP
 • puterea motorului instalaţiei hidraulice                             7,5 CP
 • puterea motorului pînzei circulare de retezare                   5 CP
 • diametrul arborelui pînzei circulare                                   1” (25,4 mm)
 • diametrul hotei de aspiraţie                                               4” (101,6 mm)
 • nivelul de zgomot                                                              84 Db
 • dimensiunile de gabarit ale presei                         7670 x 1370 x 1510 mm
 • dimensiunile de ambalare ale presei                                  7745 x 1585 x 1150 mm

 

Modul de funcţionare :

Linia automată de îmbinat în dinţi model FL – 03 se încarcă de către un operator, prin dispunerea pachetelor de şipci cu lungimi diferite (dar cu aceeaşi secţiune) pe primul covor al transportorului de alimentare F-I01, de unde pachetul avansează automat pe al doilea covor, iar de aici pe al treilea covor şi apoi pe masa automată de alimentare a primei maşini de frezat (F-C05), la capătul din dreapta al şipcilor.

Pe masa automată de alimentare a primei maşini de frezat, şipcile sunt aliniate la capătul din faţă (dinspre maşină) şi strînse din lateral şi de sus cu cilindri pneumatici.

Masa automată de alimentare a primei maşini de frezat, cu pachetul de şipci astfel strînse, avansează de-a lungul capetelor de lucru şi în acest fel şipcile sunt retezate la capăt (după realizarea unei incizii de jos) şi apoi frezate la capătul din dreapta, în pachet. Avansul se realizează cu ajutorul unui cilindru pneumo-hidraulic.

După realizarea operaţiei de frezare la capătul din dreapta, se retrag pistoanele cilindrilor pneumatici care ţineau şipcile strînse, iar pachetul de şipci este împins de pistonul unui alt cilindru pneumatic, pe masa automată de alimentare a celei de a doua maşini de frezare (la capătul din stînga al şipcilor), unde şipcile sunt din nou aliniate, la capătul din stînga, apoi strînse din lateral şi de sus cu cilindri pneumatici.

Masa automată de alimentare a celei de a doua maşini de frezat (F-C06) poartă pachetul de şipci astfel pregătit, prin faţa sculelor de pe această maşină : incizorul de jos, incizorul de sus, pînza circulară de retezare şi tocare a resturilor, frezele pentru frezarea în dinţi. In continuare, după efectuarea prelucrărilor mecanice, masa automată poartă pachetul de şipci prin faţa dispozitivului de aplicare automată a adezivului la capătul din stînga al şipcilor frezate în dinţi şi apoi ajunge la capătul cursei, acţionată de cilindrul pneumo-hidraulic de avans, unde un cilindru pneumatic împinge şipcile din pachet, după ce în prealabil s-au retras pistoanele cilindrilor pneumatici de strîngere.  Şipcile sunt împinse pe transportorul automat de avans F-D01.

Pe transportorul automat de avans F-D01, pachetul de şipci este împins în faţă, din lateral, schimbînd direcţia de avans cu 90°, pînă la peria rotativă care preia şipcile, una cîte una şi le descarcă pe transportorul de avans al antepresei  F-T03.  In această antepresă, şipcile sunt accelerate, împrimîndu-li-se viteza de 80 m/min, fapt care determină asamblarea lor în dinţi.

Din antepresă, şipcile asamblate (dar nepresate încă), sunt preluate de către transportorul de avans al presei  F-A03.  Aceasta este o presă cu doi paşi, realizaţi pe două linii de lucru.

Pe prima linie de lucru intră şipcile asamblate în dinţi care avansează pînă la atingerea senzorului de lungime. La atingerea acestui senzor, şipcile asamblate se opresc şi automat intră în funcţiune pînza circulară pentru retezarea la lungimea determinată şi tot automat continuă avansul şipcilor asamblate, după retezare.

In momentul în care şipcile ajung la lungimea totală de 6,2 m (şipcile asamblate, cît şi cele retezate la lungimea dorită, cap la cap) se termină primul pas de funcţionare a presei şi piesa cu lungimea totală de 6,2 m este împinsă lateral, în faţă, de cilindri pneumatici, spre a doua linie de lucru a presei în care se realizează al doilea pas, presarea propriu-zisă, cu cilindrul hidraulic. In timpul acestei presări hidraulice, piesele sunt presate de sus şi din lateral de cilindri pneumatici care le menţin pe linia de presare.

După presare, şipcile presate sunt evacuate din presă, lateral, cu ajutorul unor cilindri pneumatici.

Linia automată de îmbinat în dinţi model  FL – 03  este deservită de 2 operatori.

Capacitatea medie de producţie a liniei  FL – 03  se calculează pentru viteze de lucru de 20 – 30 m/min  la presare (faţă de viteza maximă de 80 m/min) :

Considerind parametri initiali :

- grosimea minimă a şipcilor                                        20 mm

- grosimea maximă a şipcilor                                       45 mm

- lăţimea minimă a şipcilor                                          38 mm

- lăţimea maximă a şipcilor                                          82 mm

rezulta :

Capacitatea medie de producţie (cu valorile minime ale parametrilor)  = 20 m/min  x  480 min/zi  x  0,02 m  x  0,038 m  =  7,296 m³/zi

Capacitatea medie de producţie (cu valorile maxime ale parametrilor) = 20 m/min  x  480 min/zi  x  0,045 m  x  0,082 m = 35,424 m³/zi